Kustutatud .ee domeenid

Registreerimisperioodi viimase kolme kuu jooksul on võimalik domeeni registreeringut pikendada, esitades registripidajale vastavasisulise soovi. Pikendamata domeeninimede suhtes algatab Eesti Interneti SA kustutamismenetluse. Kustutusmenetlus kestab kokku 45 päeva ja selle aja jooksul on registreerijal endiselt võimalik oma domeeni pikendamise soovist registripidajat informeerida. Kustutusmenetlus koosneb mitmest etapist.

Samuti kustutab EIS ka vahest domeenid millle juriidilisest isikust registreerija on kustutatud. (N: firma läks pankrotti vms). Siis kasutatakse märget: status: Domain is forced to delete. Siis töötab domeen kuni kustutamise hetkeni.

Siin on näha domeenid, mis on varem olnud kasutuses, kuid nüüd jäetud pikendamata ja mis on kustutatud. Neid saab igaüks registreerida.

Share